profiles

ณัฐชนน กำเนิดมณี (พี่ระนาด)

Gifted คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมฯ รุ่นที่ 77


ประวัติผู้สอน

  • Gifted คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมฯ
  • สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ได้เป็นลำดับที่ 34
  • ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนคณิตศาสตร์แข่งขันและบรรยายทั่วไป ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ จนถึงปัจจุบัน
  • ผู้ออกข้อสอบให้กับสนามสอบแข่งขันชื่อดัง