Online 100%

พิชิต สอวน. เคมี ครูพี่พัน นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ชั่วโมงเรียนจริง 30ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 2,400บาท  


รายละเอียด

เรียนเนื้อหาและทฤษฎี และตะลุยโจทย์เข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้า ค่าย 1 และเนื้อหา ค่าย 1 โดยผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

คลิปแนะคอร์สเรียน สวอน. เคมี ครูพี่พัน (นร.ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

ตัวอย่างคอร์สเรียน ครูพี่พัน

profilesพี่พัน พงศภัค เหลืองรัตนา
จบ ม.ปลาย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Institute Of Technology, Japan

ขั้นตอนการสมัครเรียน