Online 100%

พิชิต สอวน. คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้าค่าย 1

ชั่วโมงเรียนจริง 60ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 6,900บาท  


รายละเอียด

สอนพื้นฐาน Programming ภาษา C++ ตั้งแต่พื้นฐาน อิงหลักสูตร สอวน. คอมพิวเตอร์ เสริมด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการสอบเข้าค่าย และตะลุยโจทย์ข้อสอบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตั้งเป้าหมายจะสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ 


สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้

  • นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม C++ ได้จริง สามารถเขียนโปรแกรมตามโจทย์ ค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์ได้ มีแบบจำลองทดสอบการเขียนโปรแกรมพร้อมดูผลได้ทันที 
  • สามารถทำโจทย์ คณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการสอบเข้าค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์
  • ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์


ตัวอย่างเฉลยข้อสอบ สอวน.

profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน