Zoomสด/Online

คณิตศาสตร์ ม.ต้น, เตรียมสอบเข้า ม.4 ครูพี่ปุ๊ เลขโอลิมปิก

คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน
Zoomสด/Online

พี่หมอเมศ CreativeBio

"ผู้พลิกตัวเองจากหมอสัตว์ มาปั้นหมอคน หมอฟัน หมอสัตว์ ทุกหมอที่ทุกคนชื่นชอบ" จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Zoomสด/Online

ฟิสิกส์พี่ปั้นจั่น

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เคมีสามัญ สิบทิศ จตุรศิล (พี่เจได)

แพทย์จุฬา รุ่น 76 (คะแนนรวม กสพท. 85.36)
Zoomสด/Online

ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ พี่น้ำหวาน

นักเรียนทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก สาขาฟิสิกส์ ณ สหรัฐอเมริกา
Zoomสด/Online

Study Chinese นำทีมโดย นิสิตอักษร จฬฯ

เรียนภาษาจีน สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบชิงทุน PAT 7.4 และ HSK โดยพี่ๆ นิสิต จฬ ฯ
Zoomสด/Online

ยูโน ติวเตอร์หาดใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสจาก มหาวิทยาลัยซอร์บอร์น กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สอนภาษาฝรั่งเศส ติวสอบ PAT7.1, Delf A1-C2, ติวพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสจนถึงขั้นสูง ประสบการณ์สอน 25 ปี
Zoomสด/Online

ดร.บู้ Galilao

คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.5-ม.3 เตรียมสอบเข้า มหิดลฯ จุฬาภรณ วมว. KOSEN เตรียมอุดมฯ เรียนรู้อย่างเข้าใจ ด้วยความใส่ใจดูแล
Zoomสด/Online

Study Cadet ติวเข้มคณิต เข้าเตรียมทหาร

ศึกษา Afaps 42 ประสบการณ์สอนกว่า 15ปี
Zoomสด/Online

คณิต พิชิตเกรด 4 ครูยีนต์

วิทยากรค่ายขยายผลโครงการ สอวน. (คณิตศาสตร์) ครูโครงการ สควค. รุ่นที่ 12
Zoomสด/Online

Study Triam

ติดเตรียม.. ไม่ยากหรอก รุ่นพี่.. เขาบอกมา
Zoomสด/Online

คณิตศาสตร์ พี่เอ้

สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ม.1-ม.6 ทั้งหลักสูตรไทย และ INTER ติวสอบ เข้า ม.4, PAT1, 9 วิชาสามัญ, SAT-I, SAT-II, แคลคูลัส & สถิติ ระดับมหาวิทยาลัย, เรียนปรับพื้นฐาน เพิ่มเกรด

คณิตศาสตร์ พี่ระนาด พิชิตเตรียมอุดมฯ

Gifted คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมฯ รุ่นที่ 77

ชีววิทยาเตรียมสอบ ม.ต้น-ม.ปลาย พี่แกม

เตรียมอุดมศึกษา รุ่น 79 ห้องคิง ม.5-ม.6 ปัจจุบัน : คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3

LingoAce ภาษาจีนเพื่ออนาคต เรียนสดที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

LingoAce ภาษาจีนเพื่ออนาคต เรียนสดที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนและสิงคโปร์
สอนสด

สังคมศึกษา ครูเบียร์

สังคมศึกษา ครูเบียร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ