profiles

กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ

สังคมศึกษา ครูเบียร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ


ประวัติผู้สอน

  • ครูเบียร์ จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยม) 

จากประสบการณ์สอนกว่า 15 ปีในสยามสแควร์ และอาจารย์ติวรับเชิญกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้ครูรู้ปัญหาของเด็กๆ ในการเรียนวิชาสังคม ครูจึงต้องใช้วิธีการสอนที่เด็กต้องสนุกในเนื้อหาที่เข้าใจได้แบบง่าย เพื่อให้รักวิชาสังคม เน้นการจับ "จุดจำ" ให้ได้แล้วค่อยต่อยอดรายละเอียดส่วนลึกลงไป ฝึกการทำโจทย์ไล่ระดับตั้งแต่ความจำ ความเข้าใจ จนไปถึงการวิเคราะห์แบบยากๆ คอร์สของครูเบียร์มีตั้งแต่ระดับชั้น ป.5-ม.6 ทั้งคอร์สเพิ่มเกรดรายเทอม ติวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ ในระดับ ม.1 และ ม.4 และติววิชาสามัญ โอเนตในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย


Online 100%

สรุปเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา

สรุปเข้มเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 5 สาระ
Online 100%

สังคมศึกษา ป.6 เล่ม 2

สรุปเนื้อหาเพื่อเพิ่มเกรด และติวสอบเข้า ม.1 3 สาระ ได้แก่ สาระประวัติศาสตร์ สารภูมิศาสตร์ และวิชาอาเซียนศึกษา
Online 100%

ตะลุยโจทย์ ป.6 เข้มเข้ม ม.1 (1,000ข้อ)

ตะลุยโจทย์เข้า ม.1 เรียงตามเรื่องและสาระ 20 ชุด ชุดละ 50 ข้อ ครบถ้วนทุกสาระ
Online 100%

ตะลุยโจทย์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4

ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ
Online 100%

TCAS 2 : ตีแตกโจทย์เข้มวิชาสามัญ

ตีแตกโจทย์เข้มวิชาสามัญ