profiles

พี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


ประวัติผู้สอน

ผลงาน
 • 1 ใน 4 ตัวแทนประเทศไทย เข้าค่ายวิทยาศาสตร์นานาชาติ (ISYF) ได้รับเกียรติเข้าอบรมกับ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
 • 1 ใน 18 ตัวแทนประเทศไทย เข้าค่ายแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • คะแนนสอบเข้าอันดับที่ 1 โครงการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
 • ประธานคณะกรรมการกลางงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

 • ประสบการณ์การสอน
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 8 ปี ใน 7 จังหวัด รวมลูกศิษย์กว่า 1,000 คน
 • วิทยากรรับเชิญ ติวสอบ 0-net วิชา วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ โรงเรียนเบญจมราชทิศ
 • วิทยากรรับเชิญ ติวสอบ ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรม (PAT3) ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • วิทยากรรับเชิญ ติวสอบ ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรม (PAT3) ที่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย


 • Online 100%

  PHYSICS ALPHA-SERIES

  ประกอบด้วยเนื้อหา บทนำและเวกเตอร์, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและการเคลื่อนที่, งานและพลังงาน, เครื่องกลอย่างง่าย
  Zoomสด/Online

  PHYSICS BETA-SERIES

  Zoomสด/Online

  PHYSICS FINALE-SERIES

  Zoomสด/Online

  PHYSICS PACKAGES-SERIES

  สมัครพร้อมกันทั้ง 3 คอร์ส PHYSICS SERIES เข้าเตรียมอุดมฯ