profiles

ภิรมณ กำเนิดมณี

นักเรียนทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก สาขาฟิสิกส์ ณ สหรัฐอเมริกา


ประวัติผู้สอน

 • ปี 2560 สอบติดสอวน ฟิสิกส์ (สละสิทธิ์)
 • ปี 2560 IYPT ค่าย 1
 • ปี 2561 IYPT ค่าย 1-2
 • ปี 2562 แชมปีฟิสิกส์สัประยุทธ์ รอบพสวท. และผ่านเข้ารอบซิงแชมป์ระดับประเทศ
 • ปี 2562 ตัวแทนประเทศศึกษาดูงานที่ CERN @Switzerland
 • ปี 2562 ตัวแทนเข้าร่วม International Science School หัวข้อ Frontier Science Sydney, Australia

 • Online 100%

  ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ พี่น้ำหวาน

  เนื้อหาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์เบื้องต้นอย่างลึกซึ้ง เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4 หรือ สอวน.
  Online 100%

  สรุปเข้มและตะลุยโจทย์ สอวน. ดาราศาสตร์ ครูพี่น้ำหวาน

  สอนโดย ครูพี่น้ำหวาน นักเรียนทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก สาขาฟิสิกส์ ณ สหรัฐอเมริกา