profiles

พี่พัน พงศภัค เหลืองรัตนา

จบ ม.ปลาย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Institute Of Technology, Japan


ประวัติผู้สอน

  • จบ ม.ปลาย จาก โรงเรียนกำเนิดวัทย์
  • นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ผ่านมหาวิทยาลัย) เรียนที่ School of Environment and Society,Department of Transdisciplinary Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan.

ผลงาน

  • คะแนน SAT Chemistry 800, Maths 800, Physics 790
  • รางวัล Third place award ในการแข่งขัน International Chemistry Tournament เป็นการแข่งเคมีสัประยุทธ์ระดับนานาชาติ จัดโดย Moscow State University ในปี 2562
  • ผ่านการอบรมคัดเลือกโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ครั้งที่ 1 วิชาเคมี ปี 2562
  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562
  • ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนสนับสนุนระยะยาว โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP ม.ต้น) รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย "Chem Challenge ครั้งที่ 8" จัดโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2562
  • นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ผ่านมหาวิทยาลัย) เรียนที่ School of Environment and Society,Department of Transdisciplinary Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan.

Online 100%

พิชิต สอวน. เคมี ครูพี่พัน นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

เรียนเนื้อหาและทฤษฎี และตะลุยโจทย์เข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้า ค่าย 1 และเนื้อหา ค่าย 1 โดยผู้มีประสบการณ์โดยตรง