Online 100%

DT203-PhysicalScience-ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม-พี่ปั่นจั่น

ชั่วโมงเรียนจริง 8ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 1,500บาท  


รายละเอียด


profilesพี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียน