Online 100%

ติวเข้ม เคมีสามัญ ติวสอบ กสพท. #65-66

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 2,500บาท  


รายละเอียด

ติวเข้ม เคมีสามัญ ติวสอบ กสพท. ครบทุกบท เนื้อหาครอบคลุมและเทคนิคการทำข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2562-2564

พร้อมข้อสอบจำลองโดยพี่เจไดอีก 1 ชุด ตามแนวข้อสอบใหม่ของ สสวท. สำหรับ #dek65 และ #dek66 โดยเฉพาะ แนวทางการสอนจะครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ กระชับ วิเคราะห์แนวข้อสอบ ด้วยเทคนิคการทำข้อสอบแนว speed test รองรับข้อสอบแนวใหม่
profilesสิบทิศ จตุรศิล (เจได)
แพทย์จุฬา รุ่น 76 (คะแนนรวม กสพท. 85.36)

ขั้นตอนการสมัครเรียน