Online 100%

ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ พี่น้ำหวาน

ชั่วโมงเรียนจริง 10.5ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 1,500บาท  


รายละเอียด

เนื้อหาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์เบื้องต้นอย่างลึกซึ้ง เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4 หรือ สอวน.

เนื้อหากำเนิดจักรวาล, ดาราจักร, ระบบสุริยะ, ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก, อุปกรณ์ส่องดาว, ทรงกลมท้องฟ้า, สุริยวิถี และจักรราศรี, การดูดาวเบื้องต้น, ดาวฤกษ์, วัตถุท้องฟ้า, การสำรวจอวกาศ

profilesภิรมณ กำเนิดมณี
นักเรียนทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก สาขาฟิสิกส์ ณ สหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการสมัครเรียน