Zoomสด/Online

PHYSICS FINALE-SERIES

ชั่วโมงเรียนจริง 24ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 4,900บาท  


รายละเอียด


ประกอบด้วยโจทย์และแนวข้อสอบกว่า 200 ข้อ เพื่อเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา โดยเฉพาะ!!!


ตะลุยโจทย์ย้อนหลัง ปี59-ปี63

profilesพี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียน