Zoomสด/Online

PHYSICS BETA-SERIES

ชั่วโมงเรียนจริง 30ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 5,900บาท  


รายละเอียด


ประกอบด้วยเนื้อหา ความร้อนและสมบัติสาร, คลื่น แสง เสียง , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

profilesพี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียน