Online 100%

PHYSICS ALPHA-SERIES

ชั่วโมงเรียนจริง 30ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 5,900บาท  


รายละเอียด

ประกอบด้วยเนื้อหา บทนำและเวกเตอร์, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและการเคลื่อนที่, งานและพลังงาน, เครื่องกลอย่างง่าย

profilesพี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียน