profiles

Study Triam

ติดเตรียม.. ไม่ยากหรอก รุ่นพี่.. เขาบอกมา


ประวัติผู้สอน

  • สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
  • สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
  • สอบเข้ามหาลัย
  • สอบแข่งขัน

 


Zoomสด/Online

ติวเตรียมอุดมฯ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สรุปเนื้อหาเข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม